motorhuset östersund

Vårt företag ligger i Odenskog i Östersund. Motorhuset har funnits sedan hösten Vi säljer skotrar, mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar & släpvagnar för nytta & nöje. Vi är återförsäljare för Polaris & Arctic Cat Snöskoter, Honda & Suzuki MC samt Thule släpvagnar. Självklart har vi även original tillbehör och reservdelar till. Bolaget skall bedriva handel med snöskotrar, motorcyklar, båtar, båtmotorer, park- och trädgårdsmaskiner samt försäljning av tillbehör, kläder och reservdelar. Motorhuset i Östersund AB, - På suzirawn.info hittar du, bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, offentliga värden, adress mm för Motorhuset i Östersund AB. motorhuset östersund

Motorhuset östersund - anvnder

Rörelsens intäkter Nettomsättning 36 27 35 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 Övriga rörelseintäkter Total omsättning 36 28 35 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Summa extraordinära poster 0 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner 2 18 1 Resultat Resultat före skatt 1 Skatt Minoritetsintressen 0 0 0 Resultat efter finansnetto 2 18 1 Årets resultat 1 Kassa och bank Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 Summa kassa och bank 13 13 Eget kapital och skulder.

Motorhuset östersund - sker

Varulager Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 Övrigt varulager 14 11 11 Summa varulager 14 11 11 Finansiella poster Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 Externa ränteintäkter 6 0 9 Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 Externa räntekostnader Övriga finansiella kostnader 0 0 0 Jämförelsestörande poster 0 0 0. Rörelsens kostnader Försäljningskostnader 0 0 0 Administrationskostnader 0 0 0 Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 Förändring lager mm 0 0 0 Råvaror och förnödenheter 0 0 0 Handelsvaror Övriga externa kostnader -2 -2 -3 Personalkostnader -3 -3 -3 Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat, EBIT 2 63 1 Resultat Resultat före skatt 1 Skatt Minoritetsintressen 0 0 0 Resultat efter finansnetto 2 18 1 Årets resultat 1 Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster 0 0 0. Eget kapital och skulder. Motorhuset i Östersund AB Östersund.