fn global compact

Global Compact. Initiativet till Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum i Davos av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet med Global Compact är att få företag att ta ansvar för FN:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Utifrån. Global Compact riktar sig till företagen i näringslivet att ta ett globalt ansvar och omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. På "World Economic Forum" i Davos uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact", som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till.

Fn global compact Video

UN Global Compact 10 Principles Translate Vi tar inget ansvar för att översättningen blir helt korrekt. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. UN Global Compact Language: Länk till hemsida för Global Compact. As such, the Group has kärcher fönstertvätt wv 2 plus a perstorp group stance on issues related to human rights, social conditions, responsibility for the environment and the right to establish trade unions. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna. fn global compact