elförbrukning villa

Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning. För villahushållen tillkommer ytterligare kWh för uppvärmning samt kWh för varmvatten. Den genomsnittliga elkostnaden per år blir därmed cirka kronor för lägenheter och kronor för villor. För många hushåll skulle den totala energikonsumtionen kunna minskas med minst 10% per år. Kom ihåg att uppvärmningskostnaden är den enskilt största elkostnaden, speciellt för villor och radhus. För varje grad högre temperatur inomhus kan du räkna med en årlig ökning av elförbrukningen på 5 procent. Det första och största steget du kan ta för att minska din elkostnad är därför att tänka om kring uppvärmning.