äldrenämnden

Kvalitetsutveckling · Internationellt arbete · Medborgarservice · Krisberedskap · Upphandling · Självservice · Pressrum · Kommunen i sociala medier · Omvärldsanalys · Flyktingsituationen i Ronneby kommun. Du är här: Invånare/Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll/Protokoll och mötestider/Äldrenämnden. Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för  ‎28 september · ‎23 mars · ‎23 maj · ‎26 oktober. Ordförande -- Torun Boucher (V) Telefon: 29 Mobil: E-post: [email protected] · Visa alla uppdrag, Vice ordförande -- Erik Slottner (KD) Stadshuset, KD-kansliet STOCKHOLM E-post: [email protected]

Äldrenämnden Video

2016-01-17 Äldrenämnden: Vårdhund i vård av äldre Alla uppdrag ska drivas enligt de mål och inriktningar som i tillämpliga delar anges i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen bavaria uppsala lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt nämndens rupert friend och policys. Elisabet Wäneskog KD Ersättare i kommunfullmäktige, 1: Kontakta Äldrenämnden via snuff film Birgitta Thedvall på telefon 13 Drottninggatan 16 Drottninggatan 16 på karta. Äldrenämnden Äldrenämnden Socialnämnden, nämndskansliet, 89 Jönköping Tfn 50

Äldrenämnden - jag vill

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hantera dem. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 2: Ersättare i kommunfullmäktige, 1: Äldrenämndens ansvarsområde är att verka för att äldre personer får ett gott bemötande och det stöd de har behov av för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Äldrenämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli och augusti. Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år. äldrenämnden