kristendomen 10 budord

Fråga: Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de? (L.G.). De tio buden (som tillsammans brukar kallas "dekalogen") finns återgivna på två ställen i bibeln, i 2 Mos och 5 Mos Det är den lag som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristad på två stentavlor. Hur budorden var. Faktasida på Svenska kyrkans webbplats där du kan lära dig mer om kristendomens grunder. Här berättas om de tio budorden. De tio budorden, eller tio guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, 2 Mos. och 5 Mos. Vissa budord. En del budord har ju även blivit lagar i vårt land, där vi tillsammans har bestämt att vi inte ska ha dödstraff och att vi inte ska ljuga i domstolar. Dessutom, förklarar hon, kan det ses som en del av allmänbildningen att känna till de tio budorden, eftersom de är viktiga för att förstå så väl kristendomens som den västerländska.

Kristendomen 10 budord - ganska

Därför blev jag nyfiken att lära mig mer om buddhismen. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Fast enligt kristendomen är han även gudomlig. Symbolen för den buddhistiska läran är ett hjul med åtta ekrar. Dessa 39 böcker är de samma för judarna.